ZNACZENIE LINKBUILDINGU DLA SEO

Linkbuilding należy do najważniejszych obszarów SEO – zdobywanie nowych linków to jedno z głównych działań zmierzających do podniesienia pozycji strony w Google i innych wyszukiwarkach. Linki zewnętrzne należy zdobywać jednak powoli i w przemyślany sposób, dbając o ich prawidłowy, „naturalny” profil.

Sama duża ilość linków zewnętrznych nie tylko nie podniesie pozycji strony, ale może wręcz ją pogorszyć, przyczyniając się do nakładanych automatycznie przez Google kar algorytmicznych. Zasady prawidłowego zdobywania linków zmieniają się przy tym często – linkbuilding 2021 roku jest już z wielu powodów odmienny, niż w roku poprzednim. Trudność prawidłowego zdobywania linków zewnętrznych sprawia, że zadanie to należy powierzyć doświadczonej agencji SEO, która szybko reaguje na zachodzące w algorytmach Google zmiany.

CZYM JEST LINKBUILDING? NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZDOBYWANIU LINKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nawet perfekcyjnie napisane teksty SEO – interesujące dla użytkowników i doskonale zoptymalizowane dla wyszukiwarek – nie zapewnią jeszcze wysokich pozycji w Google. Pozycjonowanie on-site i SEO techniczne musi zawsze uzupełniać przemyślany, staranny linkbuilding. Linki zewnętrzne pozwalają robotom Google na odnalezienie i zindeksowanie podstron, np. opisów produktów w sklepach internetowych i postów na blogach. Mają więc znaczenie dla przyspieszenia indeksacji. Jeszcze ważniejszy jest jednak ich wpływ na pozycje, które podstrony osiągają w wyszukiwarce – ilość i jakość linków zewnętrznych należą do najważniejszych czynników rankingowych w Google.

Linki zewnętrzne przekazują „moc” strony, z której prowadzą. Algorytm Google automatycznie zlicza linki zewnętrzne i opiera na niej „punktację”, którą przydziela podstronom. Organiczne wyniki wyszukiwania są więc rodzajem rankingu, przy czym szczególnie duże znaczenie dla zajmowanego w nim miejsca mają właśnie linki. Nie wszystkie linki zewnętrzne cechują się jednakową mocą – są wśród nich te, które są szczególnie cenne dla SEO oraz takie, które są mniej wartościowe. Istnieją także szkodliwe linki zewnętrzne, które mogą obniżyć pozycję strony.

Wartość linków i ich prawidłowy profil może ocenić tylko dobra agencja SEO korzystając z narzędzi analitycznych i wieloletniego doświadczenia zespołu specjalistów – prawidłowy SEO linkbuilding wymaga więc wyboru dobrej agencji. Nie powinno się przy tym celować w bardzo szybkie wzrosty pozycji, ale w rezultaty, które są trwałe. Zbyt szybki przyrost linków zewnętrznych prowadzi do kar algorytmicznych tak samo, jak ich niewłaściwy dobór – analiza profilu linków musi więc uwzględniać optymalne tempo ich przyrostu.

Ilość linków jest stosunkowo łatwa do zmierzenia, warto jednak pamiętać, że darmowe narzędzia (w tym Google Search Console) podają tylko wycinkowe, fragmentaryczne informacje. O wiele trudniejsza do określenia jest jakość linków – tymczasem to właśnie na niej opiera się nowoczesny linkbuilding 2021 roku. Wartościowe linki pochodzą przede wszystkim ze stron, które cieszą się dużym autorytetem – zwłaszcza tych, które same zajmują wysokie pozycje w Google. Warto starać się np. zdobywać linki z domen .gov i .edu. Obok autorytetu strony, bardzo ważne jest także powiązanie tematyczne treści podstrony linkującej i podstrony linkowanej. Wartościowe linki tematyczne są oczywiście trudne do zdobycia – także z tego powodu prawidłowy linkbuilding może przeprowadzić tylko dobra agencja SEO.

NOWOCZESNY SEO LINKBUILDING, CZYLI CZEGO NALEŻY UNIKAĆ

Nowoczesny linkbuilding 2021 roku wymaga unikania wielu strategii linkowania, które jeszcze kilka lat temu były popularne i skuteczne. Można więc go scharakteryzować negatywnie – jako listę czynników, które niekorzystnie wpływają na SEO linkbuilding:

 • uczestniczenie w systemach wymiany linków
 • zakup linków – zwłaszcza w dużych ilościach i z wątpliwych źródeł
 • stosowanie botów (narzędzi automatycznych – programów komputerowych) do zdobywania linków
 • brak dywersyfikacji linków zewnętrznych, zwłaszcza nadużywanie anchorów ze słowami kluczowymi
 • wpisy gościnne na blogach z treściami niskiej jakości
 • umieszczanie linków na stronach niepowiązanych tematycznie
 • przypadkowe, niepowiązane z treścią strony wpisy na forach internetowych i komentarze na blogach
 • stosowanie zbyt dużej ilości linków z anchorami względem ilości linków bez anchorów
 • stosowanie zbyt wielu linków dofollow
 • jakiekolwiek linki ze stron o charakterze spamu lub ze stron zawierających kontrowersyjne treści
 • zbyt duża ilość linków do strony głównej (względem linków do podstron)
 • linki ze stron, na których występuje duplikacja treści (np. agregatorów wpisów blogowych)
 • zbyt mała ilość linków ze stron społecznościowych

Nie ze wszystkich elementów przestarzałych technik linkbuildingu należy całkowicie zrezygnować. Linkbuilding 2021 roku jest dynamiczny, szczególnie ważne jest w nim zróżnicowanie profilu linków. Wiele zależy także od branży i poziomu konkurencyjności danej frazy – zdarzają się wciąż sektory rynkowe, w których nadmierna ostrożność w zdobywaniu linków jest zbędna. Nieco częściej masowe zdobywanie linków gorszej jakości stosuje się też w przypadku stron zapleczowych – zwłaszcza tych, które w hierarchii linkowania są oddalone od strony docelowej. Ze względu na duże ryzyko filtrów algorytmicznych, oceny doboru właściwych technik linkbuildingu może jednak dokonać tylko doświadczona agencja SEO.

ANALIZA PROFILU LINKÓW I STRATEGIA LINKBUILDINGOWA

Całościowa analiza profilu linków wykonywana jest zazwyczaj jako element audytu SEO. Możliwy jest jednak także częściowy audyt SEO, ograniczający się tylko do linkbuildingu. Wykonywany jest on zazwyczaj w ramach usług konsultingu SEO. Wstępną analizę profilu linków można przeprowadzić także za pomocą odpłatnych narzędzi analitycznych, takich jak Ahrefs, Majestic SEO i Moz. Każda profesjonalna agencja SEO ma dostęp do tych narzędzi. W ramach konsultingu lub comiesięcznych raportów wyników działań SEO agencja dzieli się pochodzącymi z nich danymi ze swoimi klientami.

Inaczej postępujemy w przypadku nowych witryn internetowych, które nie zdobyły jeszcze linków zewnętrznych. W ich przypadku konieczne jest przygotowanie strategii linkbuildingu – a więc analiza profilu linków, które okażą się najbardziej skuteczne w przyszłości na określone słowa kluczowe. Duże znaczenie ma w niej np. analiza profilu linków potencjalnej konkurencji. Tak w przypadku nowych, jak i od dawna obecnych w Internecie stron SEO linkbuilding musi oczywiście być ściśle powiązany z doborem słów kluczowych. Analiza profilu linków jest przy tym również dobrym sposobem na zdobywanie pomysłów na nowe frazy – zwłaszcza w pozycjonowaniu typu long tails.

Ponadto analiza profilu linków umożliwia wykrycie wrogich działań konkurencji, tzw. „depozycjonowania”, oraz pozbycie się starych i szkodliwych linków zewnętrznych. Jest nie tylko narzędziem poprawy pozycji w Google, ale także narzędziem usuwania filtrów algorytmicznych i banów w Google, do których doprowadził źle prowadzony SEO linkbuilding. Usuwaniem filtrów algorytmicznych zajmują się przy tym tylko najbardziej doświadczone agencje – to jednak z najtrudniejszych gałęzi SEO.

LINKBUILDING 2021 – NAJNOWSZE TRENDY W POZYCJONOWANIU OFF-SITE

Każdego roku w algorytmach Google pojawiają się pewne nowości, znane jako „aktualizacje algorytmu”. W 2021 roku największe zmiany dotyczyły szybkości wczytywania strony, pozycje w Google zrewolucjonizowały „podstawowe wskaźniki internetowe”. Pewne zmiany i nowości objęły jednak także SEO linkbuilding.

Przykładem mogą być tzw. „passages”, a więc fragmenty strony wyróżnione pod względem treści i budowy technicznej (np. rozgraniczone nagłówkami HTML rozdziały). Coraz większe znaczenie w pozycjonowaniu odgrywać będą nie podstrony, ale właśnie ich części oraz dane strukturalne. Ma to pewne konsekwencje dla linkbuildingu: coraz częściej stosuje się linki zewnętrzne, których adresy nie prowadzą bezpośrednio do podstron, ale np. do elementów ich spisów treści.

Google coraz większy nacisk kładzie również na zachowanie użytkowników – dotyczy to także linków zewnętrznych. Martwy, bezużyteczny link zewnętrzny traci na znaczeniu – większy wpływ na pozycję zaczynają mieć te linki zewnętrzne, które są rzeczywiście klikane przez użytkowników. Algorytm Google uznaje takie linki zewnętrzne za bardziej wiarygodne i wartościowe. SEO linkbuilding jest więc coraz silniej powiązany z tymi czynnikami rankingowymi w Google, które wiążą się z zachowaniem użytkowników.

Warto zadbać więc, by link zewnętrzny nie był umieszczony przypadkowo ale tak, by wzbudzał zainteresowanie użytkowników, zachęcał ich do przejścia do naszej witryny. Tak rozumiany SEO linkbuilding warto przy tym wiązać z działaniami e-marketingowymi, np. z budowaniem świadomości marki. Do najnowszych tendencji w linkbuildingu należy właśnie ścisłe wiązanie go z innymi obszarami SEO oraz z szeroko rozumianym marketingiem internetowym.

Najnowsze aktualizacje zmniejszają też znaczenie rozróżnienia na linki dofollow i nofollow. Linki nofollow nie są już całkowicie ignorowane przez roboty internetowe i znów przekazują pewną część „mocy” strony. Linkbuilding 2021 roku musi wziąć pod uwagę także nowe typy atrybutów linków zewnętrznych. Należą do nich szeroko stosowany w komentarzach (zwłaszcza na stronach opartych na WordPressie) atrybut „ugc” oraz atrybut „sponsored”, który ma na celu wyraźne wyróżnienie linków sponsorowanych. Analiza profilu linków, dla której już od dawna istotny był ilościowy stosunek linków dofollow i nowfollow, musi więc obecnie brać pod uwagę także nowe atrybuty.

JAK DŁUGO TRWA OBECNIE KAMPANIA LINKBUILDINOWA? KIEDY MOŻNA OCZEKIWAĆ EFEKTÓW DZIAŁAŃ AGENCJI SEO?

Sama analiza profilu linków i budowa strategii zajmuje kilka tygodni. Czasochłonna jest także indeksacja zdobytych linków. Ze względu na fakt, że poprawny z punktu widzenia SEO linkbuilding przebiega powoli, na pierwsze efekty trzeba czekać około dwóch miesięcy. Cała kampania trwa około roku.

JAK WPŁYWAJĄ OBECNIE NA LINKBUILDING PRZEKIEROWANIA, W TYM ZWŁASZCZA PRZEKIEROWANIA 301?

Zdarzają się sytuacje, że duża liczba przekierowań z innych stron skutkuje karami algorytmicznymi. Ryzykowny jest także zakup dużej ilości starych domen, do których prowadzi wiele linków zewnętrznych i stworzenie z nich przekierowań. Ocena tego rodzaju działań wymaga doświadczenia i wielu testów.

CZY LINKI Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH WPŁYWAJĄ NA POZYCJE W GOOGLE?

Linki z portali społecznościowych nie przekazują „mocy” strony, stanowią linki nofollow. Prawidłowy profil linków musi jednak je uwzględnić. Ponadto sygnały z portali społecznościowych same w sobie są czynnikiem rankingowym, niezależnie od właściwego linkbuildingu.

CZY WARTO JESZCZE DODAWAĆ LINKI Z KATALOGÓW STRON?

To jedno z najczęściej zadawanych i jednocześnie najmniej istotnych pytań. Katalogi stron mają już bardzo małe znaczenie. Wciąż jednak warto wzbogacić i zróżnicować profil linków kilkoma wpisami w dobrych katalogach.

CZY WARTO DODATKOWO SAMODZIELNIE ZDOBYWAĆ LINKI W CZASIE TRWAJĄCEJ KAMPANII SEO PROWADZONEJ PRZEZ AGENCJĘ?

Nie, w czasie trwającej kampanii SEO linki zdobywane samodzielnie przez klientów bardzo rzadko są pożyteczne. Nie tylko nie wpływają pozytywnie na pozycje w Google, ale też zakłócają analizy i testy skuteczności kampanii linkbuildingowej.