TANIE, SZYBKIE I SKUTECZNE SEO NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH BRANŻAC
H

Pozycjonowanie long tail to jeden z najbardziej skutecznych i zarazem najtańszych rodzajów pozycjonowania stron. Zasada, na której się opiera jest bardzo prosta: zamiast trudnej do wypozycjonowania frazy niezłożonej (ogólnej, głównej) stosuje się dużą ilość fraz złożonych z wielu słów. Daje to możliwość konkurowania o wysokie pozycje w Google z internetowymi gigantami – stronami, które dysponują ogromnymi budżetami na SEO.

Pozycjonowanie long tail (określane też jako „pozycjonowanie szerokie” i „pozycjonowanie na długi ogon”) sprawdza się dobrze zwłaszcza w trudnych branżach, w których panuje duża konkurencja. W każdym przypadku frazy long tail wiążą się z dużym wzrostem ruchu z wyników organicznych i wysokim wskaźnikiem konwersji – warto więc stosować je dodatkowo także w łatwiejszych sektorach rynkowych, jako uzupełnienie klasycznego pozycjonowania fraz głównych.

CZYM JEST POZYCJONOWANIE NA DŁUGI OGON?

Pozycjonowanie long tail ma wiele zalet, wymaga jednak przygotowania kompleksowej strategii i dobrego wyboru fraz. Do jego ograniczeń zalicza się przede wszystkim to, że łatwo wybrać frazy zbyt rzadko wyszukiwane, a więc nieskuteczne. Strategia pozycjonowania na długi ogon wymaga więc bardzo ścisłej współpracy między agencją SEO a klientem polegającej na częstej weryfikacji skuteczności słów kluczowych. Do głównych zalet pozycjonowania long tail należą natomiast:

  • niski koszt wypozycjonowania fraz long tail
  • stosunkowo krótki czas pozycjonowania
  • szybkie zwiększenie ruchu na stronie – dotarcie do dużej i zróżnicowanej grupy docelowej
  • wysoki wskaźnik konwersji, którym wyróżniają się frazy long tail
  • łatwość modyfikowania kampanii SEO – dokonywania zmian doboru fraz w trakcie jej trwania
  • bezpieczne pozycjonowanie słów kluczowych long tail – pozycjonowanie o mniejszym ryzyku kar algorytmicznych
  • pozytywny wpływ, który „długi ogon” wywiera na frazy ogólne
  • łatwość konkurowania ze stronami, które dysponują znacznymi budżetami na SEO

Nie zawsze jest przy tym jasne, co dokładnie rozumie się przez tego rodzaju pozycjonowanie – długi ogon definiować można rozmaicie. Frazą long tail nie będzie jeszcze „torebka damska” lub „hotel Warszawa”, mimo że frazy takie składają się z więcej, niż jednego słowa. Długi ogon definiuje się więc raczej w odniesieniu do konkurencyjności, niż do samej długości frazy. Najczęściej fraza long tail składa się przy tym z trzech lub czterech słów – frazy głównej i jej dodatkowych określeń.

POZYCJONOWANIE LONG TAIL TO RUCH WYSOKIEJ JAKOŚCI I WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK KONWERSJI

Frazy niezłożone nie zawsze są efektywne. Użytkownicy Google, którzy wpisują w wyszukiwarce pojedyncze słowa, są częściej zainteresowani treściami informacyjnymi, niż komercyjnymi. Jeśli zdecydujemy się na SEO na „długi ogon”, pozycjonowanie można ograniczyć do tych fraz, które są rzeczywiście skuteczne sprzedażowo. Dokładne zapytania w Google wpisują często użytkownicy, którzy zdecydowani są na konkretny produkt o wyraźnie określonych cechach. Fraza long tail cechuje się więc lepszymi wynikami sprzedażowymi, wysokim współczynnikiem konwersji. Oznacza to także, że w doborze fraz do pozycjonowania long tail warto dokonywać pewnej selekcji – wybierając te, w których dodatkowe wyrazy wiążą się z parametrami produktów a odrzucając te, które nie wiążą się z konkretnymi wynikami sprzedażowymi.

Z pozycjonowania long tail korzystać mogą jednak nie tylko sklepy i inne strony czysto komercyjne. Pozycjonowanie na długi ogon jest też doskonałym źródłem ruchu dla blogów i portali informacyjnych. Typowym przykładem są tu frazy long tail z wyrazami pytającymi („jaki…”, „który…”, „czy…”). Przyciągają one bardzo wielu użytkowników z wyników Google, którzy zainteresowani są konkretną i rzeczową informacją. Frazy tego rodzaju są ważne także dla tych stron komercyjnych, którym szczególnie zależy na budowaniu wizerunku eksperckiego i świadomości marki – warto więc stosować je zwłaszcza na blogach firmowych.

FRAZY LONG TAIL TO TANIE I SZYBKIE POZYCJONOWANIE STRON ORAZ SZANSA DLA MNIEJSZYCH WITRYN

Jeśli zdecydujemy się na słowa kluczowe typu long tail, ich pozycjonowanie będzie oczywiście znacznie tańsze, niż pozycjonowanie fraz prostych. Wybrać musimy jednak bardzo wiele takich fraz – ogólny koszt usługi może być więc niewiele mniejszy. Rekompensują to inne zalety, którymi wyróżnia się szerokie pozycjonowanie: możliwość dokonywania szybkich zmian w kampanii SEO, wysoki współczynnik konwersji fraz long tail oraz szybkość osiągania wysokich pozycji na takie frazy.

Pozycjonowanie long tail jest więc nie tylko tańsze, ale też bardziej zyskowne. Wiele zależy przy tym od trafności doboru fraz. Stworzenie skutecznego zestawu dużej ilości słów kluczowych jest oczywiście trudnym wyzwaniem. W pełni wykorzystać możliwości, które daje „długi ogon SEO” może tylko doświadczona agencja zajmująca się pozycjonowaniem stron, która przy wyborze fraz dogłębnie analizuje rzeczywiste potrzeby klienta oraz indywidualne uwarunkowania jego witryny i branży. Pozycjonowanie na długi ogon będzie rzeczywiście tańsze i bardziej zyskowne tylko wtedy, kiedy będzie prawidłowo przeprowadzone.

Frazy proste cechują się dużą konkurencyjnością – zdobycie wysokich pozycji jest w ich przypadku nie tylko kosztowne, ale też długotrwałe. Pozycjonując na długi ogon, możemy uzyskać o wiele szybsze efekty. Często zbyteczne będzie także jakiekolwiek linkowanie zewnętrzne – podstrona, w której zawarta jest mało konkurencyjna fraza long tail, może pojawić się na pierwszym miejscu w Google nawet od razu po indeksacji.

Pozycjonowanie long tail sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku małych sklepów internetowych, a także stron, które od niedawna funkcjonują w Internecie. Jest często pierwszym krokiem w rozwoju sprzedaży internetowej. Wiąże się to także z faktem, że pozycjonowanie long tail stanowi dobrą podstawę dla pozycjonowania klasycznego.

POZYCJONOWANIE LONG TAIL JEST DYNAMICZNE, A FRAZY NA DŁUGI OGON WPŁYWAJĄ NA FRAZY GŁÓWNE

W przypadku pozycjonowania klasycznego, wybiera się niewiele fraz – zmiana doboru słów kluczowych w trakcie kampanii jest trudna i pociąga za sobą duże koszty. Pozycjonowanie long tail nie ma takich ograniczeń: wybrane frazy można zmieniać, rozszerzać o nowe słowa i łatwo odrzucać, jeśli okazały się nieskuteczne. Jest to więc dynamiczne pozycjonowanie – długi ogon daje możliwość pogłębionych analiz i łatwego dopasowania kampanii SEO do rzeczywistych rezultatów. Zaleta ta jest szczególnie ważna w przypadku sklepów internetowych, w których występują częste zmiany asortymentu. Można też w zależności od stwierdzonych w wyniku analizy SEO potrzeb rozszerzać tego rodzaju pozycjonowanie – długi ogon wzbogacając o kolejne słowa kluczowe.

Do najciekawszych właściwości, które cechują pozycjonowane na długo ogon, należy jego pozytywny wpływ na frazy ogólne. Używanie w witrynie wielu podobnych słów kluczowych, które dotyczą zbliżonego tematu, buduje topical authority. Jest to jeden z najważniejszych elementów optymalizacji wewnętrznej strony i ważny czynnik rankingowy. Jeśli stosujemy wiele fraz złożonych, których elementem jest fraza ogólna – pozycje w Google na związane z nią zapytania wzrastają automatycznie. Pozycjonowanie na długi ogon jest więc doskonałym punktem wyjścia pozycjonowania trudnych fraz niezłożonych.

Pozycjonowanie szerokie obejmuje często aż kilkaset różnych fraz. Warunkiem sukcesu jest przy tym bogata treść serwisu – duża liczba tekstów SEO, w których tak liczne słowa kluczowe można zamieścić w sposób sensowny i merytoryczny. W pozycjonowaniu na długi ogon duże znaczenie ma więc optymalizacja wewnętrzna serwisu – mniejszą uwagę zwraca się natomiast na zdobywanie linków zewnętrznych.

POZYCJONOWANIE LONG TAIL A INNE GAŁĘZIE SEO I SEM

„Długi ogon” nie ogranicza się do samego pozycjonowania stron – to pojęcie zaczerpnięte z szerszej rozumianego marketingu, które dopiero wtórnie pojawiło się w SEO. Frazy na długi ogon stosowane są więc także w reklamie kontekstowej, np. w Google Ads i w reklamach na Facebooku. Pozycjonowanie szerokie ma wiele związków także z pozycjonowaniem lokalnym – „długi ogon” polega w nim na dodaniu do frazy głównej nazwy miejscowości. Pozycjonowanie lokalne można zresztą łączyć z pozycjonowaniem na długi ogon, co daje często szczególnie zadowalające rezultaty.

CZY POZYCJONOWANIE LONG TAIL JEST TAŃSZE, NIŻ POZYCJONOWANIE KLASYCZNE?

Podobnie jak w przypadku pozycjonowania klasycznego, pozycjonowanie long tail rozliczane jest najczęściej w modelu abonamentowym. Tańsze jest oczywiście pozycjonowanie poszczególnych fraz, są one jednak liczniejsze. W sumie model ten należy jednak do najtańszych rodzajów pozycjonowania stron.

CZY POZYCJONOWANIE LONG TAIL WPŁYWA NA NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA KLUCZOWE?

Tak, jeśli zastosujemy tego typu pozycjonowanie, długi ogon pomaga także w SEO związanym z frazami głównymi. Zwłaszcza pozycjonowanie wielu fraz złożonych, których elementem jest fraza główna, pozwala na stopniowy wzrost pozycji na wszystkie związane z nią zapytania w Google.

Z ILU SŁÓW SKŁADA SIĘ FRAZA LONG TAIL?

Typowa fraza long tail składa się z trzech lub czterech słów. Zdarzają się jednak również frazy dwuwyrazowe o niskiej konkurencyjności, które można traktować jako frazy long tail. W przypadku dużej konkurencji, pozycjonuje się frazy złożone z bardzo wielu słów.

JAKIE TECHNIKI POZYCJONOWANIA STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU FRAZ LONG TAIL?

Nie ma znaczących różnic z pozycjonowaniem klasycznym – ważne są wysokiej jakości linki zewnętrzne i właściwa optymalizacja tekstów SEO pod kątem wybranych fraz. Ze względu na dużą skalę działania, odmienne są natomiast metody analizowania skuteczności SEO.

CZY FRAZY LONG TAIL DOBIERA KLIENT, CZY AGENCJA SEO?

Klient może przedstawić wstępną listę oczekiwanych fraz, którą agencja SEO analizuje i weryfikuje. Profesjonalna agencja SEO opiera się przy tym na doświadczeniu, narzędziach analitycznych i audycie strony. Możliwa jest także zmiana niektórych fraz w trakcie kampanii SEO.